تبلیغات
اصلاح الگوی مصرف - اصلاح الگوی مصرف از نظر امام خمینی
اصلاح الگوی مصرف

فرمایشات امام خمینی در مورد اصراف


_ زیاده روی به نحو غیر متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.


_ عدالت عبارت است از: حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امهات فضایل اخلاقیه است


_ اسلام تعدیل می‌خواهد، نه جلو سرمایه را می‌گیرد و نه می‌گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار

داشته باشد و این یکی شب که برود پیش بچه‌هایش نان نداشته باشد این عملی نیست، نه اسلام با این موافق است

نه هیچ انسانی با این موافق است